Kjellerhaugen

Om å finne seg sjøl uten å miste forstanden

Tag: skoging

The battle against KRATTSKOG

Her måtte det en engelsk tittel til, for skoging av kratt og kjerr er ikke spesielt spennende. Men veldig nødvendig…

© 2020 Kjellerhaugen. Theme by Anders Norén.